Welcome to Official web site of Mumbai City Collectorate
   शाखा निहाय माहिती English
The National Portal of IndiaThe Data Portal of IndiaMyGov - a platform for Citizen Engagement in GovernanceDedicated & Intelligent Search Engine for the masses
   मुखपृष्ठ
   मुंबई शहराचा इतिहास
   जिल्हा प्रशासन
   ई-गव्हर्नन्स
   एन आय सी मुंबई शहर
   शाखा निहाय माहिती
   पर्यटन
   आरोग्य
   शिक्षण
   माहितीचा अधिकार
  लोकप्रतिनिधी
   अर्ज डाऊनलोड करणे
   संबंधीत संकेतस्थळ
   फोटो  
   स्थळदर्शक नकाशा
   आमच्याशी संपर्क साधा
   नागरीकांची सनद
   शोधा
   आपत्ती व्यवस्थापन २०१४
   अनुकंपा प्रकरणांची प्रतीक्षा यादी
  Important Noticeलोकशाहीदिनातील
  Important Noticeम.ठे.हिं.स.लिलाव(भूसंपादन)

 
Mumbai City

Collector Mumbai City

श्रीमती शैला ए., (भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, मुंबई शहर

Message from Collector Desk
Property Card On-line
Citizen Services
Help Line
सूचना फलक
निवडणूक ई-निविदा
    स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी
  दि.२६/११/२००८ रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्यात & दि.१३/७/२०११ रोजीच्या बॉम्बस्फोट हल्ल्यात जखमी व मृत झालेल्या व्यक्तींची यादी
निवडणूक-२०१४संकेतस्थळ  
  संजय गांधी योजना
भादेपठ्याचे नूतनीकरण
म.ठे.हिं.स. लिलाव
राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबत
 
   

Site designed and developed by
National Informatics Centre, Mumbai City.  E-mail : mahbom@nic.in
Disclaimer   | Site is optimized for 800 X 600 Monitor resolution