Welcome to Official web site of Mumbai City Collectorate
  English
   मुखपृष्ठ
   मुंबई शहराचा इतिहास
   जिल्हा प्रशासन
   ई-गव्हर्नन्स
   एन आय सी मुंबई शहर
   पर्यटन
   आरोग्य
   शिक्षण
   माहितीचा अधिकार
  लोकप्रतिनिधी
   अर्ज डाऊनलोड करणे
   संबंधीत संकेतस्थळ
   फोटो  
   स्थळदर्शक नकाशा
   आमच्याशी संपर्क साधा
   नागरीकांची सनद
   शोधा
   आपत्ती व्यवस्थापन २०१३
   अनुकंपा प्रकरणांची प्रतीक्षा यादी
  Important Noticeलोकशाहीदिनातील
  Important Noticeलघुटंकलेखक भरती - २०१३

 
Mumbai City

Collector Mumbai City

श्रीमती शैला ए., (भा.प्र.से.)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, मुंबई शहर

The National Portal of India
The Data Portal of India
Message from Collector Desk
Property Card On-line
Citizen Services
Help Line
सूचना फलक
    स्वातंत्र्य सैनिकांची यादी
  दि.२६/११/२००८ रोजीच्या दहशतवादी हल्ल्यात & दि.१३/७/२०११ रोजीच्या बॉम्बस्फोट हल्ल्यात जखमी व मृत झालेल्या व्यक्तींची यादी
निवडणूक-२०१४शंकेतसतल  
  संजय गांधी योजना
भादेपठ्याचे नूतनीकरण
 
   

Site designed and developed by
National Informatics Centre, Mumbai City.  E-mail : mahbom@nic.in
Disclaimer   | Site is optimized for 800 X 600 Monitor resolution